Elektriksel Ölçüm ve Ağ Laboratuvarı

Lab Image: 

İlgili Dersler: EE140 (Sayısal Sistemler), EE208 (Temel Devre Tasarım ve Ölçümü), EE598 (İleri Sayısal Tasarım)

 

Ekipmanlar: 17 Prototipleme Panosu/Prototipleme setleri (SC-2075 Çıkış Erişimli Prototipleme İşaret Araçları Kutusu), 15 Veri Erişim Araç Kutusu (NI PCI 6221 – M Serisi – Çokluişlev I/O&NI-DAQ), 2 Veri Erişim Araç Kutusu (NI PCI 6052E Çokluişlev I/ONI-DAQ), 17 FPGA Panosu (Xess XSA-200), 17 FPGA genişleme panosu (Xess XST-3), Analog ve Sayısal Multimetreler, Osiloskoplar, İşaret Üreteçleri, Gerçek RMS Gerilimölçerler, Vakum Tüp Gerilimölçerler, baskı devre üretim gereçleri: Ultra Vitalux UV lambası, fırın, kimyasallar, baskı devre kesici, mekanik matkap. 16 kişisel bilgisayar. 

Amaç: Elektriksel Ölçüm ve Ağlar Laboratuvarı öğrenciye temel ölçüm araçlarını ve tekniklerini kullanmaya yeterli bilgiyi sağlamak üzere kurulmuştur. Bu teknikler derslerde tanıtılan kavramları tamamlayacak şekilde belirlenmiştir. Ek olarak, öğrenci deney sonuçlarını etkili bir şekilde kaydetmeyi ve sonuçları yazılı bir raporda sunmayı öğrenmelidir. Diğer bir deyişle laboratuvar amaçları:

1. Yaygın ölçüm araçlarının kullanımında yeterlilik kazanmak;

2. Elektrik devre analiz kavramlarını sağlamlaştırmak – endüktans, sığa ve sanal direni; AC ve DC gerilim ve akımlar, fazörler, AC güç (gerçel ve reaktif, anlık ve ortalama), seri ve paralel tınlaşım devre davranışı, doğrultucu devreler, aktarım karakteristikleri, istatistiksel örnekleme;

3. Şematik diyagramlar çizmek, basit analog devrelerin SPICE ile benzetimini yapmak, baskı devre üretmek;

4. Sayısal devreler kurmak, National Instruments’a ait veri edinim araç kutuları ve LabView yazılımını kullanarak sayısal işaret uygulamaları yapmak ve sayısal çıkışlar elde etmek;

5. Bir yüksek seviye donanım tarif dili (VHDL) kullanarak tasarlanmış çok büyük ölçekli sayısal sistemler gerçeklemek;

6. Yöntemlerin, sonuçların ve çözümlemelerin kalıcı ve yazılı tarifleri olarak öz fakat bütünlüklü laboratuvar defterlerinin tutulması yoluyla iletişim becerileri geliştirmek;

7. Kuramsal öngörüleri deneysel sonuçlarla karşılaştırmak ve ortaya çıkan farklılıkları çözmek.

Lab Page: 
Teaching