Eski Öğretim Üyeleri

Frédéric Kerem Harmancı

1971 yılında doğan Frédéric Kerem Harmancı 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Kerem Harmancı, Elektrik Mühendisliği üzerine yüksek lisans ve doktora derecelerini 1996 ve 2001 yıllarında Duke Üniversitesinden almıştır.

2003 yılında katıldığı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne 2010 yılında aramızdan ayrılana dek hizmet etmiş, istatistiksel işaret işleme, veri sıkıştırma, spektral kestirim, optik veri haberleşmesi, ve temel elektrik mühendisliği konularında dersler vermiştir. Akademik araştırmalarının yanısıra bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora tezlerine de danışmanlık yapmıştır.

Kerem Harmancı anı defteri için tıklayınız:

 

Ömer Cerid
Ord.Prof.Haldun Gurmen

1915 de Nazilli’de doğan H. Gürmen.1935 yılında Liege (Belçika) Üniversitesi’ nden mezun oldu. 1942 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünde Ord. Prof. Burhanettin Sezerar’ın asistanlığına atandı. 1944’ de doçent,1952 de profesör oldu. 1984’ de istifa ederek Ürdün Üniversitesinde hocalık yaptı.1986’ da KKTC de yeni kurulan Doğu Akdeniz Üniversitesine atandı ve 1993 yılına kadar çalıştı.

Yayımladığı kitapları, yerli yabancı dilde çeşitli makalelerinin yanı sıra Elektromagnetik Alan Teorisindeki tutarsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiği ‘’Fiziksel Büyüklüklerin Karaktersel Analizi’’ adlı bir metodu vardır.

1956 yılından beri yarı zamanlı çalıştığı Robert College’ de tam zamanlı olarak hocalığa devam etti ve Boğaziçi Üniversitesine dönüşen bu kurumdan, Bu kurumda 26 yıl hizmetten sonra 1982 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından YÖK’ e üye seçilerek ayrıldı. Haldun Gürmen bölümümüze 26 yıl hizmet vermiştir.

Prof. Dr. Ferize Gözüm

1932 de İzmir doğumludur ve 1951 ACG, mezunu olup eğitimine bir sure ara verdikten ve iki evlat yetiştirdikten sonra 1962 de Robert College Mühendislik bölümünde eğitimine tekrar başlamıştır.

1966 da Robert College BSEE bölümüden ve 1967 tarihinde de Robert College MSEE bölümünden mezun olmuştur. Ferize Gözüm 1966 yılında mezun olurken 4 yıl ortalaması olarak 3.94 ortalama yakalayarak Albert Long Award kazanma başarısını ödülün verilmeye başlamasından sonra kazanan 2 nci öğrenci olmuştur.Ferize Gözüm 1967 yılından itibaren RobertCollege (daha sonra Boğaziçi Üniversitesi) Elektrik Mühendisliği Bölümünde ilk bayan hoca olarak görev yapmaya başlamıştır.

Göreve başladıktan bir sure sonra Elektronik Bölümü programının geliştirilmesinde ve Elektronik Laboratuarının kurulmasında rol almış, daha ileriki yıllarda da BioMedical laboratuarının kuruluş hazırlıklarında bulunmuştur.Ferize Gözüm emekli oluncaya kadar Communications, Electronics1 &2, Networks 1&2, derslerini vermiş ve 1982 yılında emekliye ayrılmıştır.2 çocuk 4 torun sahibidir.

Ferize Gözüm Bölümümüzde 25 yıl hizmet vermiştir.

Prof. Dr. Necmettin Naci Tanyolaç

14 Eylül 1918 Bursa doğumlu

Eğitim:
• Bursa Askeri Lisesini bitirdikten sonra Harbiye’de iken 1937 yılında Devlet tarafından Almanya’ya eğitim için gönderilmiş ancak 2. Dünya Savaşı başlaması nedeniyle 1939 yılında yurda geri dönmüştür. Akabinde Robert Kolej’e subay öğrenci olarak girmiş ve 1943 yılında Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur.
• Perdue Universitesinde önce yüksek lisans ve ardından 1949 yılında birincilikte doktora derecesini almıştır. 1957 yılında Robert Kolej de Doçent, 1971 ylında Boğaziçi Üniversitesinde Prof. ünvanlarını almıştır.

Profesyonel:
-1950-1953 yıllarında Ankara Askeri Fabrikalarda Fen Heyeti Üyesi; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Organizasyon ve Eğitim Müdürü;
-1953-1955 yıllarında Türk Standartları Enstitüsü Kurucu ve ilk Genel Sekreter ve yine aynı yıllarda Odalar Birliği Sanayi Müşaviri
-1955-1957 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kurucu Genel Sekreter
-1957-1971 de Robert Kolej’de Öğretim Görevlisi ve aynı yıl kurmuş olduğu Araştırma Merkezinin 1982 ye kadar Başkanlığı
-1965-1982 İLAR Yönetim Kurulu Üyesi
-1969-1975 Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
-1976-1978 Türk Standartları Enstitüsü Başkanı.
-1982 İLAR Başkanı ve aynı yıl BÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
-1982 de BÜ Bio-Medikal Mühendisliği Enstitüsü kurmuş ve1984 yıllına kadar ilk Müdürü;
*BioMedikal Mühendisliği Bölgesel Merkezi kurulmasında Milli Proje Koordinatörü;
*BioMedikal Mühendisliği Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Vakfı YK Başkanı
*Unesco-Unop BioMedikal Mühendislik Projesi Milli Koordinatörü
*Bio-Medikal Mühendislik Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Vakfı Başkanı
-İstanbul’un 2000 yılı Sağlık Tesisleri Mesken Planı

Ödüller:
-1948 NewYork Bilim Akademisi Üyeliği
-1952-1953 MKE Üstün Başarı Ödülü
-1957 TSE Kurucu Ödülü
-1965 Nato Bilim Komitesi Nato Araştırma Ödülü
-1966 ABD Tarım Bakanlığı Başarılı Araştırmacı Ödülü

Eserleri:
-“Electro-Odocell For Odor Measurement, Surface Effects”- Washington DC -1965
-“Theories of Odor and Measurement”- Londra 1967
-Koku teorileri ve kokunun objektif ölçülmesi ve ölçme aletleri konularında yayınlanmış 11 İngilizce olmak üzere 20 yi aşkın makale ve bildirisi bulunmaktadır.
Koku ve toksit maddeleri ölçen alet patentleri vardır.

Üyelikler:
-Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası
-Biomedikal Mühendisleri Birliği ABD
-Uluslararası Elektronik- IEC Komitesi

Necmi Tanyolaç bölümümüze 25 yıl, üniversitemize 43 yıl hizmet vermiştir.

Prof. Dr. Sabih Tansal

1936 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini fen bölümünü birincilikle bitirdiği Saint Benoit’da tamamladı. Yüksek öğreniminİ Robert Kolej Mühendislik Okulu’nda Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü 1957 yılında sınıf birincisi olarak bitirdi. Harvard Üniversitesi’nden kazandığı Gordon McKay bursuyla lisansüstü eğitimine başladı. 1959’da Harvard Üniversitesi’nden Deney Fizik dalında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Amerika’da IBM T.J. Watson Araştırma Merkezi’nde araştırma mühendisi olarak çalışmaya başladı. Süper iletkenler, yarı metaller ve yarı iletkenler ile ilgili konularda çalışmalar yaptı. Alan etkili tranzistorlarla entegre devrelerin imali ve deneyleri konusunda geliştirdiği projeler ona IBM Yüksek Tahsil Bursunu kazandırdı. Doktorasını bu bursla 1969 yılında New York Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Üniversite’nin Kurucular Günü Ödülünü alarak tamamladı. 1969 yılında,1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne dönüşen Robert Kolej Yüksek Okulu’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı; 1972 yılında doçent, 1979 yılında ise profesör ünvanlarını aldı. Akademik kariyeri boyunca bir kitaba, muhtelif projelere, 27 bildiri, yayın ve araştırma raporuna imza attı. Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanlığı, Ön Lisans Yüksek Okulu Müdürlüğü, Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürlüğü, Rektör Yardımcılığı, Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuş olup, Ağustos 2000’den emekli olduğu Ağustos 2004 tarihine kadar Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör olarak görev yapmıştır.

Sabih Tansal'ın Bölüm Hatıraları:

 

Sözlü Tarih Görüşmesi:

 

Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos

1944 yılında İstanbul’da doğan Yorgo İstefanopulos orta öğrenimini Zoğrafyon Özel Rum Lisesinde tamamlamış, 1962 yılında Robert Kolej Mühendislik Yüksek Okulu giriş sınavını kazanarak burslu öğrenci olarak bir yıl dil hazırlık dört yıl lisans okuyarak 1967 yılında Elektrik Mühendisliği bölümünden kolej birinciliğini paylaşarak Lisans derecesini almıştır. Lisansüstü eğitimine Fulbright bursu kazanarak kabul edildiği Massachussetts Institute of Technology (M.I.T.)’de devam etmiş ve 1969 yılında Yüksek Lisans ( M.S), 1972 yılında ise Doktora ( Ph.D) derecesini almıştır.

1972 yılında yurda dönerek Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olmuş, 1988 yılında profesör unvanını almıştır. Boğaziçi Üniversitesinde uzun yıllar Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün başkan yardımcısı ve daha sonra iki dönem bölüm başkanı olarak yönetiminde bulunmuş, 1982 yılında kurulan ülkemizin ilk Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsünde on iki yıl müdür yardımcısı ve on bir yıl süre ile müdür olarak görev yapmıştır. 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı disiplinlerarası Sistem ve Kontrol Mühendisliği Anabilim dalını kurmuş ve yirmi yıl boyunca başkanlığını yapmıştır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemiş, araştırma projeleri yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiş, çok sayıda bilimsel makalesi SCI tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler toplantı bildiriler kitaplarında basılmıştır. 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren erken emeklilik ile Boğaziçi Üniversitesinden ayrılarak Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak atanmış bulunmaktadır.

Yorgo İstefanopulos bölümümüze 34 yıl hizmet vermiştir.

Prof. Kemal Halıcı

Prof. Kemal HALICI 1(924-2008) yılında Manisa Kula’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kula’da tamamlamıştır. Yıldız Teknik Okulunda Üniversite eğitimine başlamıştır.
Prof. Hakıcı sırasıyla İDMMA, Yıldız Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi adıyla eğitim veren kurumda öğretim üyeliği yapmıştır.1974-1976 yılları arasında İDMMA’da Elektrik Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Elektrikle Tahrik Kürsüsünde kürsü başkanlığı yapmıştır. 1980 yılında Elektrikle Tahrik Laboratuarını kurmuştur.
Boğaziçi Üniniversitesinde uzun yıllar hizmet vermiş (1964-1990), Enerji ve Motor Laboratuvarının yürütücülüğünü yapmış, dersler vermiştir.

Prof.Adnan Ataman

1917 yılında İstanbul’ da doğmuş, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi’ nde tamamlayarak 1935 yılında Yüksek Mühendis Mektebine girmiş ve 1941’de Elektrik Muharebe Bölümünden sınıf birincisi ve okul ikincisi olarak mezun olmuştur. 1947 yılında Doçent olmuş, 1950’de de Illinois Üniversitesindeki çalışmalarını tamamlayarak doktorasını almıştır. 1955 yılında Profesör olmuştur.

1968-1970 yılları arasında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanlığı,1970 den sonra Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Başkanlığı yapmıştır. Bu arada Kürsüde, Mikrodalga Laboratuarını, Televizyon Laboratuvarı ve Tesisleri kurarak Türkiye’ de ilk televizyon yayınlarını başlatmıştır. 1972-1978 ve 1980-1983 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Boğaziçi Üniversitesinde 1973-1992 yılları arasında dersler vermiştir. Adnan Ataman bölümümüze 19 yıl hizmet vermiştir.

Prof.Dr.Mustafa Santur

Mustafa SANTUR 1905’de Selanik’te doğmuş, 1926 da girdiği Robert College Mühendislik Bölümünden 1930’da mezun olmuştur. A.B.D.’de Case Institute of Applied Sciences (Cleveland)’dan 1931’de ve University of Illinois (Urbana-Champaign)’den 1932’de iki yükseklisans derecesi almıştır. Aynı yıl kazandığı Victor Royal Bursu ile Stanford University (California)’da doktora çalışmasına başlayan Mustafa Santur 1933’de bu üniversiteden doktor (Ph.D.) derecesini alarak yurda dönmüştür.

Göreve Yüksek Mühendis Mektebi Fizik Kürsüsünde müderris muavini olarak başlamış 1935’de yeni açılan Muhabere Bölümüne Telgraf ve Telefon Muallimi, 1938’de Telsiz Muallimi olarak atanmıştır. 1944’de Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Profesörlüğüne getirilmiştir. 1948-50 yıllarında Elektrik Fakültesi Dekanlığı ve 1954-55 yıllarında İTÜ Rektörlüğü yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa SANTUR emekli olduğu 1975 yılına kadar görev yaptığı ve 1973 yılına kadar başkanlığını yürüttüğü Yüksek Frekans tekniği Kürsüsü’nde verdiği dersler ve kurduğu laboratuarlarla elektronik ve haberleşme mühendisliği disiplininin kurulup gelişmesi konusunda öncü katkılar yapmış ve bu hizmetleri nedeni ile anısına 1983 TÜBİTAK Hizmet Ödülü verilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Santur yirmi yılı aşkın bir süre Robert Kolej’de Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.