Bitirme Projeleri

Mühendislik tasarımı

 

Mühendislik tasarımı, kısıtlamalar dahilinde istenen ihtiyaçları ve spesifikasyonları karşılamak için bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama sürecidir. Kaynakları çözümlere dönüştürmek için temel bilimler, matematik ve mühendislik bilimlerinin uygulandığı yinelemeli, yaratıcı, karar verme sürecidir. Mühendislik tasarımı, verilen koşullar altında yüksek kaliteli bir çözüm elde etmek amacıyla fırsatların belirlenmesi, gereksinimlerin geliştirilmesi, analiz ve sentezlerin gerçekleştirilmesi, çoklu çözümler üretilmesi, gereksinimlere göre çözümlerin değerlendirilmesi, risklerin göz önünde bulundurulması ve ödünleşimlerin yapılmasını içerir. Yalnızca açıklama amacıyla, olası kısıtlama örnekleri erişilebilirlik, estetik, kodlar, inşa edilebilirlik, maliyet, ergonomi, genişletilebilirlik, işlevsellik, birlikte çalışabilirlik, yasal hususlar, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, pazarlanabilirlik, politika, düzenlemeler, program, standartlar, sürdürülebilirlik veya kullanılabilirliği içerir.

 

Dördüncü sınıf tasarım projesi derslerinin asıl amacı, uygulamaya yönelik ve aktif katılımlı grup proje çalışmalarına olanak sağlamaktır. Bu derslerde projelerin sosyal, çevreyle ilgili ve ekonomik etkileri üzerinde durulur ve bu etkiler sorgulanır. Öğrencilerin iki seçenekleri vardır:

1.    Uygulamaya yönelik, aktif katılımlı, grup şekilde veya bireysel yürütülebilecek iki dönemlik projeler (EE491-492 projeleri)

2.    Bireysel çalışmalar (bir dönem)

Birinci seçenek durumunda, EE491 bir dönemde alınır ve EE492 onu takip eden dönemde alınır. EE491 3 kredilik bir tamamlayıcı derstir; ancak EE492 4 kredilik zorunlu bir derstir. EE491 dersini almak, bu dersle ilgili EE492 dersini almayı zorunlu kılar. Yalnızca EE491 dersini alıp, EE492 dersini almamak mümkün değildir. EE491-492 seçeneği sadece grup projeleri için değildir. Bu dersler iki dönemi kapsayacak şekilde bireysel olarak da alınabilir.

İkinci seçenek durumunda, bitirme projesi bir dönemlik bireysel bir çalışmadır. Her öğrenci zorunlu olan EE492 dersini alır ve bu dersi bireysel olarak bir dönemde tamamlar.

Bitirme projesine başlamak için, bir proje önerisi yazılmalı ve en az üç öğretim üyesine onaylatılmalıdır. Önerinin onaylanmasından sonra, öğrencilerin dördüncü sınıf tasarım dersine kayıtları yapılır. Öğrencilerden dönem ortasında ve dönem sonunda olmak üzere birer vize ve final raporu istenir. Bu raporlara ek olarak, dönem sonunda bir proje sunumu yapılır.

Öğrencilerimizin çoğunun uygulamaya yönelik, aktif katılımlı ve iki dönemi kapsayan grup projelerini seçmelerini istiyoruz. Bu projelerin sonunda, öğrenciler grup çalışmasıyla gerçek, çalışan cihaz ve sistemler ortaya koyarlar. Bu projeler, öğrencileri takım çalışması ve kavramdan gerçek ürüne kadar olan ürün geliştirme süreci konusunda eğitmektedir. Bu dönem, öğrencilerin yenilikçi ve girişimci yeteneklerini ortaya koymalarına olanak sağlayan iyi bir fırsattır. Bazan, bu projeler gelecekkuşaklara örnek oluşturmak için bölümün koridorlarında sergilenebilir. Geleceğin ürünlerinin prototipi bu projelerle şekillenebilir. Bu projelerde ortaya atılan fikirler yeni şirketlerin temellerini atabilir.

Proje önerileriyle ilgili bilgiler, önerilmiş, devam eden ve tamamlanmış projeler, projelere atanmış öğrencilerin isimleri, önemli teslim tarihleri, rapor şablonları ve diğer formlar aşağıdaki arama yapılabilen ağsitesinde yayınlanmaktadır:

http://www.sdp.ee.boun.edu.tr/index.asp