Araştırma Laboratuvarları

Dr. Heba Yüksel tarafından kurulmuştur. POWCOL'da optik haberleşmenin yanı sıra optoelektronik ve fotonik alanlarında da disiplinler arası araştırma projeleri yürütülmektedir. POWCOL'daki başlıca araştırma alanları Serbest Uzay Optik Haberleşme hatları (FSO) ile görüntü aktarımı ve FSO için açıklık ortalaması analizi, atmosferik türbülans modellemesi ve verici/alıcı devreleri tasarımı, ayrıca fiber optik haberleşme sistemlerinin tasarımının ve güvenlik sorunlarının iyileştirilmesi, Görünür Işık Haberleşmesi (VLC), optik sistem, sensör ve antenler ile 3 boyutlu yüzey topografyasının edinimi olarak sıralanabilir. POWCOL laboratuvarı ile ilgili daha güncel bilgilere https://powcol.boun.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Mikrodalga Radar ve İletişim Laboratuvarı çeşitli platformlardaki radar sistemlerine, alıcı-verici yapılarına ve radar görüntüleme algoritmalarına odaklanmaktadır. Laboratuvarın çalışma kapsamı, hem yazılım tanımlı radyolar kullanarak hızlı radar prototipleme, radar görüntüleri ve s-parametre ölçümleri gibi bina-içi çalışmaları hem de çeşitli mobil platformlarda radar sistemleri uygulamak ve farklı ortamları izlemek için açık alan çalışmaları içerir. Radar sistemleri çalışırken radar platformlarını kontrol edilmesi, uygun antenler tasarlanması, farklı ihtiyaçlar için RF-önuç ve yüksek hızlı elektronik devrelerin tasarımı ve radar sinyal işleme algoritmaları geliştirmek gibi farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını teşvik eder. Laboratuvar, tasarım ve araştırma sürecini desteklemek için çeşitli yüksek frekanslı RF sinyal jeneratörleri, 26.5GHz Spektrum Analizörü, 40GHz Vektör Network Analizörü ve örnekleme osiloskoplarına sahiptir.  
Anten ve Yayılım Araştırma Laboratuvarı (BOUNtenna), sınırlı büyüklükteki mobil cihazlar için yeniden yapılandırılabilir anten elemanları ve dizilerin tasarımına odaklanmaktadır. Araştırma uygulamaları arasında Beden Alan Ağlarını oluşturan giyilebilir ve insan bedenine implant edilebilir akıllı cihazlar, Sağlık Nesnelerinin İnterneti (IoHT) ve MIMO anten dizileri bulunmaktadır. Laboratuvardaki yetenekler elektromanyetik alan simülasyonu, anten / PCB prototipleme, mekanik modelleme, EM fantom üretimi (kafa, diz, kalça, vb.), S-parametresi ölçümlerini içerir. Ek olarak, BOUNtenna, 1-18 GHz arasında 80 dB yalıtıma sahip bir Faraday Kafesine sahiptir.  
Akciğer Akustik Laboratuvarı, farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların bir araya geldiği ve birlikte çalıştığı bir yerdir. LAL'de yürütülen ana araştırmalar hem akciğer ses kazancı ve teşhis enstrümantasyonu için donanım geliştirmeyi hem de elde edilen akciğer seslerinin ileri işlemesi için "akıllı bir stetoskop" oluşturmayı amaçlayan algoritma gelişimini içerir. LAL'deki güncel konuların bazıları dijital sinyal işlemcileri kullanarak solunum seslerinin çevrimiçi işleme ve sınıflandırılması, solunum seslerinin çok çözünürlüklü analizi, solunum seslerinin çok kanallı edinimi için sistem geliştirme ve hava akışı-akciğer ses ilişkisinin modellenmesi şeklindedir.
BETA (Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Tasarımı ve Arastırma Laboratuvarı), analog ve dijital devreler için otomasyon sistemleri tasarımı, düşük-güç tasarımı, güç farkında tasarım metodolojileri, analog-dijital dönüştürücü devreler, mimariler özellikle Sigma-Delta ADC'lerin mimarileri, konuşma işleme donanımları, gömülü sistemler ve karışık sinyal içeren endüstriyel odaklı tasarımlar araştırma alanlarını oluşturmaktadır.
Mekatronik tanım olarak elektronik bileşenler içeren makinaların, bilgisayar denetimli akıllı sistemler ile içiçe geçtiği araştırma disiplinini ifade etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi UNESCO Mekatronik Kürsüsü akıllı sistemler ve mekatronik alanlarında yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Araştırma alanları robotbilime ve doğrusal olmayan sistemlere yönelik kuramsal ve deneysel çalışmaları içerir. Mekatronik Laboratuvarı'nın uygulamalarından bazıları robot manipulatörler (2 DOF SCARA, 5 DOF CRS/Quanser ve Ters Sarkaç), elektromekanik sistemler (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi), esnek üretim sistemleri (MPS 500) olarak gösterilebilir.
DS Laboratuvarı, mekanikten biyolojiye, kavramsal sistemlerden ekonomiye kadar uzayabilen dinamik sistemlerin özelliklerini modellemeyi, simule etmeyi, analiz etmeyi, araştırmayı ve dinamik sistemler için kontrol yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alanının doğası gereği disiplinler arası çalışmayı içinde barındıran DS Laboratuvarı, farklı disiplinlerden çeşitli departmanlar ve enstitüler ile işbirliği yapmaktadır.
Akıllı sistemler belli çeşit algılayıcılar ile ortamdan geribesleme alan ve alınan bu bilgiye göre ortamla otonom biçimde etkileşim kuran bileşenlerden oluşur. Laboratuvarın amacı öngörülebilir ve kararlı davranışlar gösteren akıllı sistemler tasarlamaktır. Çalışma yapılan alanlar arasında gözlemci robotlar, robot takımları ve protein katlanma davraşını simüle eden yazılımlar gösterilebilir. Daha özel olarak dinamik sistemler, algılayıcı tabanlı geribeslemeli kontrol sistemleri ve çoklu robotların  koordinasyonu üzerine yoğunlaşılmıştır.
NECS (Ağ Destekli Gömülü Kontrol Sistemleri) Laboratuvarı, matematiksel sistem teorisi, ağtabanlı kontrol sistemleri, kablosuz iletişim kaynak dağıtımı ve otomotiv kontrolü üzerine disiplinler arası araştırmalar yürütür. Uygulama alanlarından bazıları robot bilimi, iletişim ağları, algılayıcı/eyleyici ağlar ve otomotiv olarak sayılabilir. Laboratuvar içerinde kurulu bulunan test alanında RoboCup Küçük-Boyut Ligi'nde yarışmak üzere tasarlanmış robotlardan oluşan futbol takımının geliştirmeleri yapılmaktadır. 
Boğaziçi Üniversitesi Kablosuz İletişim Laboratuvarı (WCL), Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu ve TÜBİTAK’ın desteğiyle 2005 yılında kurulmuştur. Sözü geçen iki kurum ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) günümüzde de laboratuvarımızın ana fon destekçileridir. Günümüzde WCL’de 3 tam zamanlı öğretim üyesi, 9 doktora ve 4 yüksek lisans öğrencisi yüskek hızlı kablosuz/mobil/uydu iletişimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. WCL, bölümümüze bağlı Çok Büyük Çapta Tümleşik Devre Tasarım Laboratuvarı (BETA), Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne bağlı Bilgisayar Ağları (NETLAB) ve Uydu İletişim (SATLAB) Laboratuvarları ile yakın işbirliği içindedir. Labratuvarın üyeleri, laboratuvarda yapılan araştırmalar ve yayınlar hakkında detaylı bilgi için wcl.boun.edu.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Sayfalar