Lisansüstü - Başvurular

• Öğrenci Alım Takvimi

Başvuru ve sınav takvimi Üniversite yönetimi tarafından planlanır.

Başvurular için kesin tarihler akademik takvimde ilan edilir. Genel olarak,

sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

Bahar dönemi: Ocak ayının ilk yarısı

Güz dönemi: Mayıs ayının ikinci yarısı - Haziran ayının ortası

Güz dönemi için şartlı ön kabul başvuruları: Mart ayının ikinci yarısı - Nisan  ayının ortası

• Başvuru için gerekli şartlar

Yüksek Lisans eğitimi başvuruları için Mühendislik Lisans derecesi, Doktora eğitimi başvuruları için Mühendislik Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri gereklidir. Öğrenci kabul dönemine kadar, Yüksek Lisans adayları Lisans eğitimlerini ve Doktora adayları Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış olmalıdırlar.

Yüksek Lisans başvuruları için dörtlük sistemde en az 2.50 (veya eş değeri) lisans ortalaması, Doktora başvuruları için dörtlük sistemde en az 3.15 (veya eş değeri) yüksek lisans ortalaması gereklidir.

LES/ALES sayısal puanı en az 75 olmalıdır ya da GRE sayısal(quantitative) puanı en az 610 olmalıdır. Yabancı uyruklu adaylar için, GRE sayısal (quantitative) puanı en az 610 olmalıdır. Ayrıca, LES/ALES ve GRE belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

İngilizce yeterlilik koşulları aşağıda açıklandığı gibi belirlenmiştir.

TOEFL sınavı için, bilgisayar tabanlı (CBT) sınavda minimum 213 puan, TWE minimum 4.5 ya da  kağıt üzerindeki (paper-based) sınavda minimum 550 puan, TWE minimum 4.5, ya da  IBT sınavında minimum 79 puan , TWE minimum 24, ya da  IELTS sınavında en az 7.0 puan, ya da BUEPT (Bogazici University English Proficiency Test) için en az 60 puan gereklidir. Yukarıdaki İngilizce yeterliliklerini karşılamayan fakat BUEPT sonucuna göre orta seviyede İngilizce bilgisine sahip olan adaylar, eğer lisansüstü programına kabul edilmişlerse Boğaziçi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda (YADYOK) 1 yıl eğitim görmeye hak kazanırlar. Başlangıç (Beginner) seviyesinde İngilizceye sahip olan adaylar YADYOK’ta eğitim alamazlar. Ayrıca, lisansüstü öğrencileri için ayrılan YADYOK kadroları oldukça sınırlıdır (Yüksek Lisans programı için 6 kişi, Doktora programı için 2 kişi).  Bu yüzden, İngilizce yeterliliğinin belgelendirilmesi tavsiye edilir.

 

• Doktora adayları için ilave koşullar

Yukarıda sıralanan İngilizce yeterlilik koşullarına ek olarak, doktora adayları UDS  sınavından en az 55 puan almalı  veya denkliği kabul edilen farklı bir ingilizce sınavından bu nota eşdeğer bir not almalıdırlar. (UDS sınavından alınan 55 puan, KPDS sınavında 55 puana , TOEFL IBT sınavında 66 puana, TOEFL CBT sınavında 184-186  puan aralığına denk gelir. )

Doktora adaylarının  uzmanlaşmak istedikleri alanda çalışan fakültedeki bir  öğretim görevlisiyle iletişime geçmesi ve kendisinden danışmanlık onayı almaları gereklidir. Bu süreç, adaylar mülakata çağırılmadan önce tamamlanmalıdır.

• Gerekli belgeler

Başvuru dökümanlarına aşağidaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Page/Admissions/Graduate/Electrical_Electronic_Engineering

 

• Başvuru Süreci

Başvuru formunu internet üzerinden doldurunuz.

Üzerine fotoğraf  yapıştırılan başvuru formu dahil, gerekli bütün dökümanlar, aşağıda adresi verilen B.Ü. Kayıt İşleri’ne teslim edilmelidir.

 

• Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar, başvuruları hakkında son kararı verebilmek için  mülakata çağırılacaktır.

Yüksek lisans adayları için sözlü bir sınav yapılacaktır.Bu sınav iki aşamalıdır.İlk aşamada adayın yetkinliği  ve o alanda çalışma isteği ölçülür ikinci aşamada  ise  adayın araştırma ve akademik  becerileri değerlendirilir.

Doktora adaylarının başvurdukları bölüme kendilerini tanıtmak için azami çaba içinde olmaları ve olası doktora danışmanlarıyla bir  ön anlaşmaya  varmaları gerekir.

Başvuru süreci başvurulan  bölümün önerisi ve  Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Yönetim Kurulu’nun  onayıyla sonuçlandırılır ve adaya bildirilir.

• Kontenjanlar

Yüksek Lisans için     70

Doktora için               70

 

Daha fazla bilgi için ,lütfen Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü  öğrenci kabul yönetmeliğini okuyunuz