Bölüm Başkanı'ndan

Bölüm Başkanı'mızın Mesajı:
 
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (BUEE) web sitesine hoş geldiniz. BUEE, öğrencilerine dünya standartlarında bir lisans eğitimi verme, onları uluslararası arenada başarılı profesyonel kariyerler için hazırlama ve en üst düzeyde araştırma odaklı yüksek lisans okuluna sahip olma vizyonuyla Türkiye'nin en iyi akademik kurumlarından biridir. Değerlerimizi, vizyonumuzu ve misyonumuzu kısaca şu şekilde ifade edebiliriz: 
 
Değerlerimiz:
 • Öğrencilerle diyalogta açıklık,
 • Araştırma odaklı eğitimde en üst düzey standartlar,
 • Etik ilkelerin bilincindelik,
 • Topluma hizmetten haberdarlık,
 • Akademik özgürlükleri koruyuculuk,
 • Çevreye duyarlılık,
 • Yönetim ve akademik hayatta katılımcılık,
 • Farklı değerlerle bir arada yaşamaya toleranslılık.
 
Vizyonumuz:
 • Amacımız, dünya çapında bir öğretim ve araştırma üniversitesi olmak,
 • Dünyanın her yerinde, özelden devlet kurumlarına kadar, liderlik pozisyonlarını alabilecek ve
 • Teknolojiye ve bilime katkı sağlayıp, yaratıcı fikir üretebilecek ve topluma hizmet edebilecek iyi eğitilmiş nesiller yetiştirmektir. 
 
Misyonumuz:
 • Öğrencilerine, başarılı profesyonel kariyerleri için gerekli olan sağlam bir teknik altyapı ve uygun analitik becerileri içeren geniş bir eğitim vermek;
 • Öğrencilerini, sanayide, hükümette ve eğitim kurumlarında gittikçe daha da küreselleşen çalışma ortamlarında lider ve yenilikçi kariyerler için eğitmek
 • Orijinal araştırma ile mühendislik bilgi tabanını genişletmek
 • Profesyonel hizmetler vasıtasıyla daha müreffeh ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmak.
 • Mühendisliğin etik, toplumsal ve ekolojik etkilerinin önemini öğrenmek ve değerlendirmek için fırsatlar sağlamak.