Yandal Programları -Eski

Mühendislik Fakültesi yandal program başvuruları ilan edilen tarihler arasında dekanlığa yapılacaktır. Başvuran öğrencilerin genel not ortalaması (GNO) en az 2.75 olmalıdır. Başvuru için dekanlıktan edinilecek dilekçe formunu doldurmak ve bir not belgesi eklemek yeterlidir.
Halen Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Yöneylem Araştırması-Endüstri Mühendisliği ve Üretim ve Servis Sistemleri-Endüstri Mühendisliği Yandal Programları bulunmaktadır.  
 
Boğaziçi Üniversitesi Yandal Yönergesi'ne aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Yonergesi.aspx
 
Bölümümüz tarafından sunulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yandal Programı:
 
Toplam ders sayısı (Kredi): 4 zorunlu (13 kredi) + 2 seçmeli (5-8 kredi)
 
Zorunlu dersler ve kredileri:
EE202* (4)
EE333 (3)
EE352 (3)
EE373 (4)
 
Seçmeli dersler ve kredileri (iki ders seçilecektir):
EE 334 (4)
EE 142 (2)
EE 374 (4)
EE 304 (3)
 
*EE 202 dersinin önkoşulu EE 201 dersinin muadili olan EE 210 dersi ile de sağlanabilir.