Prof. Dr. Yücel Yemez (1993)

  • Öğretim üyesi:  Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü; Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, 1997
  • Araştırmacı: Ecole Nationale  Supérieure des Télécommunications, Telecom-Paris, 1997-2000
  • Çalışma Konuları: Bilgisayarla görme; Yapay zekâ; Yapay öğrenme ve grafikbilim
  • Akademik: 35 bilimsel makale, 90 konferans bildirisi   
  • http://home.ku.edu.tr/~yyemez/